IMC AJANS'IN SET VE BÜTÇE TEKLİFLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

IMC Ajans; oyuncusu için bütçe teklifi hazırlarken, oyuncunun deneyim ve yeteneklerini, projenin niteliğini, yayın süresi ve mecralarını dikkate alır. Hiçbir deneyimi olmayan bir oyuncu için teklif hazırlarken öncelik oyuncunun bu projede yer alması olacaktır. En uygun bütçe sunularak oyuncunun projede yer alması hedeflenir. Deneyimli oyuncular için en doğru fiyatlama yapılarak hem IMV Ajans’ın, hem de oyuncunun en yüksek ücreti alması hedeflenmektedir. IMC Ajans, Müşteri ile mutabık kalınan bütçe doğrultusunda oyuncusuna set günü, çalışma koşulları ve alacağı net ücret ile işi son kez teklif ettiğinde oyuncu (çocuk ise anne / babası) bu teklifi ciddiyetle değerlendirir ve nihai kararı IMC Ajans’a olumlu / olumsuz bildirir. İşi ret ediyorsa mutlaka bir gerekçe göstermelidir. Problem çalışma saatleri, koşulları, ödeme vadesi veya bütçe ise bu sorun Müşteriye iletilir ve revizyon talep edilir. Müşteri olumlu bulursa oyuncuya yeni bir teklif götürülür. Ancak bu sürekli uygulanan bir yöntem değildir ve istisnalar dışında genellikle oyuncunun elenmesine yol açmaktadır. IMC ajans’ın oyuncusu adına Müşteriye teklif geçebilmesi, oyuncu adına pazarlık yapabilmesi için oyuncunun sadece IMC Ajans’a bağlı olması gerekmektedir. Müşterinin oyuncuya direkt veya başka ajanslar vasıtasıyla iş teklif etmesi durumunda oyuncunun alacağı ücret düşecek, çalışma şartları ağırlaşabilecek ve ajansın garantörlüğü ortadan kalkacaktır. Bu nedenle IMC Ajans kadrosundaki oyuncular ile bağlayıcı sözleşme yapmaktadır.